کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نشست دفاتر پستی

بازدیدها: ۴۳۴

نشست دفاتر معترض به اقدامات شرکت پست در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت روز سه شنبه  و در راستای ابلاغیه های اخیر شرکت پست

جمهوری اسلامی در خصوص کاهش حق السهم و عدم پرداخت حق الزحمه تشویق دفاتر به جدا شدن از شبکه دفاتر پیشخوان و اخذ مجوز آژانس

پستی که مغایر ابلاغیه های هیات وزیران می باشد. جمعی از دفاتر پیشخوان دولت به نمایندگی از سایر دفاتر در محل کانون کشوری دفاتر پیشخوان

دولت حاضر شده و با توجه به حجم این اعتراضات که در سطح کشور در حال توسعه است مراتب نگرانی و دغدغه های خود را مطرح و خواستار

پیگیری موضوع از مراجع قانونی شدند .

در این جلسه ضمن بیان اشکالات موجود در کار و فرآیندهای تاثیر گذار بر نرخ تمام شده خدمات در دفاتر ضمن انتقاد از نوع نگاه سازمان تنظیم

مقررات به این موضوع اعلام کردند تداوم این شرایط منجر به نگرانی بیش از پیش دفاتر شده است.

در همین خصوص مقرر گردیده اقدامات مختلف  از جمله دردیداری که به زودی با مدیر عامل محترم شرکت پست برگزار میگردد ،مشکلات مطرح و به

فراخور نتیجه جلسات تصمیمات لازم اتخاذ گردد .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور