کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /دیدار رئیس و دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و جمعی از دفاتر فعال پستی با مدیر عامل و معاون شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: ۶۸۰

روز چهارشنبه راس ساعت ۸:۳۰  صبح رئیس و دبیر کل کانون انجمن ها ی صنفی دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر فعال پستی پیشخوان خدمات دولت با آقای مهندس نعمتی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی دیدار و گفت وگو کردند .در این جلسه که آقای دکتر غضنفری معاون مدیر عامل نیز حضور داشتند. در ابتدا جناب آقای نعمتی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت به راهبردهای اجرایی شرکت  ملی پست با توجه به شرایط به وجود آمده جدید و افزایش ترافیک خدمات پستی اشاره کردند پس از آقای نعمتی آقای غضنفری معاون پست به برنامه های پیش روی شرکت ملی پست اشاره کردند و اعلام کردند تلاش زیاد صورت گرفته تا منافع دفاتر تامین شود و به صورت جدی و حرفه ای با توجه به قیمت تمام شده خدمات و زیان ناشی از عدم اجرای نرخ واقعی در بخش دولتی با توجه به تکالیف بالا دستی به مرحله اجرا گذاشته شود. وی با تاکید به مصوبه شرکت ملی پست عدم آگاهی از طرح پیشنهادی را علت دغدغه دفاتر دانست و حرکت دفاتر را یک حرکت هیجانی ناشی از عدم اطلاع توجیه کرد .

پس از آقای غضنفری ، خانم فیض – آقای رضی نیا – آقای رضایی از دفاتر فعال پستی پیشخوان دولت از دغدغه های خود طی سالیان فعالیت تخصصی در حوزه پستی گفتند و اینکه شرایط جدید با توجه به عدم ارائه ملزومات که تکلیف دستگاه خدمات دهنده بوده عملا هزینه های دفاتر افزایش یافته و تغییر کارمزد دفاتر منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد تقاضای بازنگری و تعامل بیشتر را از شرکت به عنوان یک شریک تجاری با قدمت بیش از ۱۵ سال اعلام کردند یکی از دغدغه های اعلام شده تشویق دفاتر به خروج از مجوز پیشخوان و اخذ نمایندگی پستی بود .

محمدرضا حاجی صادقی رئیس هیات مدیره کانون کشوری در ادامه مباحث با اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت پست با دفاتر پیشخوان دولت تصمیمات متخذه را همواره یک سویه عنوان نموده و همین امر را مانع از ایجاد یک فضای مناسب همکاری بین دو مجموعه توصیف کرد .

علی فلاح دبیر کل کانون نیز در ادامه با ضرورت توجه به ایجاد یک مدل تجاری مبتنی بر کسب و کار تشویق دفاتر به اخذ نمایندگی پستی را مغایر ابلاغیه  مقم عالی وزارت در توسعه خدمات در کنار اپراتورهای بخش خصوصی تلقی نمود و از سوئی این امر را مغایر مصوبه هیات وزیران در ایجاد دفاتر پیشخوان دولت دانست.

فلاح گفت از زمان صدور رای دیوان عدالت اداری که دفاتر منجر به خسارت شده اند هنوز فرآیند پیگیری امر وجود دارد و در آن ایام تعداد زیادی از دفاتر به علت عدم بررسی و یک کار کارشناسی در پست بیکار شدند.

امروز نیز عدم پرداخت به موقع کارمزدها منجر به عدم توان مناسب دفاتر در انجام ماموریت مهم آنها در بازاریابی و ایجاد بازارهای جدید و اساسا پوشش هزینه های مدیریتی را به دنبال دارد .

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعامل را در دوره مدیریت آقای نعمتی داشته ایم گفت دفاتر با صبوری بیشترین فشار را تحمل می کنند تا جایی که آستانه تحمل آنها از بین نرود و فرآیند جدید با توجه به عدم حضور فعالین این حوزه که ۲۵ % ترافیک شبکه را به انجام می رسانند که تبعات منفی بسیاری را در حوزه کسب و کار هم برای دفاتر و هم برای شرکت ملی پست به دنبال خواهد داشت .

فلاح در خصوص واریز مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال هزینه ارسال مرسولات سجام و سمات گفت به منظور اعلام حسن نیت خودمان در مسئله تاییدیه تحصیلی سامانه الکترونیکی را ایجاد کردیم و شاهد برخورد خوب یکی از مدیران پستی در این خصوص بودیم لذا اصل را بر هماهنگی و تعامل دوسویه گذاشتیم لیکن مبلغ بسیار بزرگی از حقوق دفاتر به مرحله اجرا در نیامد و دفاتر هزینه های مضاعف پستی را بابت تاییدیه تحصیلی پرداخت کردند وقتی چنین اتفاقی می افتد خب دفاتر چرا باید پول خدمات انجام نشده را پرداخت کنند لذا فارغ  از اینکه این هزینه ارسال را چه از طریق سایر اپراتورها می توانند انجام دهند ولی دفاتر هزینه ارسال مرسوله های سجام  پرداخته اند و در حال پرداخت هستند ضمن آنکه اگر به یک الگوی قابل ممیزی برسیم و دفاتر دچار ضررو زیان شوند و شرکت پست هم با تعامل و نه تهدید اقدام کند قطعا همکاری خواهیم کرد و با شفایفت امور را دنبال خواهیم نمود ولی در صورتی که به نتیجه قابل اتکایی که منافع دفاتر را تهدید کند نرسیم لاجرم از کمک خواستن از نمایندگان مجلس و سایر مراجع خواهیم بود.

پس از سخنان فلاح دکتر غضنفری با تاکید بر اجرایی کردن طرح پیشنهادی شرکت پست بر پیگیری موضوع کارمزد پستی سجام تاکیید نمود که برای مدیریت جلسه آقای مهندس نعمتی بر ضرورت برگزاری نشست های بیشتربرای جمع بندی و رفع مشکل و هم چنین توجیه طرح پست تاکید نمودند و جلسه به پایان رسید.

با توجه به فرآیند مذاکرات و سابقه تصویب اقدامات یکسویه در شرکت پست جمهوری اسلامی که منجر به ورود خسارت به دفاتر شده کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت منتظر جلسات مشترک طی یکی دو هفته آینده با رویکرد تعامل و همکاری برد برد و برون رفت از شرایط موجود در خصوص مسائل مطروحه خواهد بود و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم برگزاری جلسه لاجرم از پیگیری موضوع از طریق سایر مراجع قانونی خواهد بود.

  روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور