کانون دفاتر پیشخوان

ناجا حافظ امنیت , آسایش و آرامش مردم است

بازدیدها: ۲۲دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در پیامی به سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری…