منتخبین بیست و دومین جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به گام پایان رسیدند

Visits: 10منتخبین بیست و دومین جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به گام پایان رسیدند…

افزایش قیمت نرخ خدمت صدور کارت بهداشت

Visits: 52روابط عمومی؛ به استحضار دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند با عنایت به پیگیری…

بهینه سازی روش ها و تغییرات در روند اجرائی خدمات سازمان ثبت احوال

Visits: 14کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال، تا پایان برگزاری انتخابات مجلس…

جلسه مشترک سه جانبه وزارت ارتباطات؛ سازمان ثبت احوال و کانون دفاتر پیشخوان دولت در استان خوزستان آغاز شد

Visits: 281روابط عمومی کانون/ جلسه با حضور معاون وزیر ارتباطات و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی دفاتر…

فرآیند نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان

Visits: 391با سلام احتراماً، حسب پیگیریهای انجام شده از شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص انجام…

نرخ سامانه سمیع اصلاح شد…

Visits: 168قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت؛ روابط عمومی کانون؛ اصلاح نرخ سامانه سمیع انجام…