نشست کاری روسا و مسئولین کانون های خدماتی کشور

بازدیدها: 159گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت؛ جلسه کاری روساء و کانون‌های خدماتی کشور در…

ثبت نام دفاتر جهت احراز هویت در خدمات نوین پیشخوان

بازدیدها: 1351قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ طبق اعلام روابط عمومی کانون، دفاتری امکان احراز هویت…

بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

بازدیدها: 701نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

ارتباط سامانه سبــا (استعلام اراضی)قطع گردید…

بازدیدها: 226کانون/ به استناد نامه معاون سازمان منابع طبیعی و امور آبخیزداری کشور از اول شهریور…

اولین دور از سفرهای استانی دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد…

بازدیدها: 264اولین دور از سفرهای استانی دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد. کانون/ به گزارش روابط عمومی…

سفر های استانی کانون دفاتر پیشخوان دولت با ابعاد حقوقی، اقتصادی و معیشتی آغاز شد.

بازدیدها: 304اطلاعیه قابل  توجه دفاتر پیشخوان دولت کشور” با توجه به اینکه رسالت کانون انجمن های…