کانون دفاتر پیشخوان

روند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد

بازدیدها: ۸نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: روند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد نماینده سازمان…

ثبت نام واکسیناسیون کارکنان پیشخوان دولت

بازدیدها: ۸۵۷۹ اطلاعیه با عنایت به شرایط کشور و پاندومی بیماری کرونا و نظر به پیگیری…