آموزش مجازی/ پیشخوان خدمات برق من

Views: 511

دسترسی آموزش مجازی “سامانه برق من” در درگاه epishkhan.ir برای کلیه دفاتر مجهز به کارتخوان پیشخوان(PCPOS) فعال گردید

📌نحوه پرداخت این خدمت از طریق کارتخوان پیشخوان(PCPOS) می باشد

📌این سامانه در درگاه epishkhan.ir در هر دو شبکه اینترنت و شبکه پیشخوان (SIN) در دسترس می باشد

((در حال حاضر این سرویس برای استان البرز فعال نمی گردد مجموعه در حال مکاتبه برای تسهیل روند فعالسازی سرویس برای این استان می باشد))

تلفن مرکز پاسخگویی :

☎️021-87682000