جوملای فارسی

بازدیدها: 18

تیم جوملای فارسی توانسته است یک ترجمه روان از جوملا را ارائه دهد. همچنین با استفاده از تیم فنی خود امکانات زیادی در جهت گسترش جوملا فراهم آورده است.
در صورتی که با مشکل مواجه شدید، چاره کار آسان است. با مراجعه به انجمن تخصصی جوملا فارسی و طرح سوال، مشکل خود را در کوتاهترین زمان به بهترین شکل حل کنید.