چه تفاوتی بین سطل زباله مقاله و بایگانی مقاله وجود دارد؟

بازدیدها: 1

وقتی شما یک مطلب را بایگانی می کنید در واقع آن مطلب از انتشار خارج شده و بایگانی می شود و شما می توانید در قسمت مدیریت آنرا ویرایش و مجددا منتشر نمایید. اما وقتی مطلبی را به سطل زباله می فرستید آن مطلب را نمی توانید ویرایش یا مجددا منتشر نمایید بلکه باید آن را بازیابی و سپس منتشر نمایید.