خبر فوری/ تقدیر جداگانه انجمن‌های صنفی از ابلاغ واگذاری مجری درگاه به کانون کشوری

بازدیدها: ۱۷

 fori

بازتاب مثبت واگذاری مجری درگاه به کانون کشوری از سوی کارگروه راهبری به خوبی در امر ثبت نام انتخابات شوراهای شهر وروستا در دفاتر پیشخوان، اعم از شهری وروستایی مشهود است. اما در این میان، اقدامات و نامه نگاری‌های افرادی معدود، منجر به تخریب منافع حداکثری دفاتر در آینده خواهد شد(همان افرادی که تا دیروز مدعی بحث ناتوانی کانون در نگهداری درگاه بودند) ؛ لذا شایسته است انجمن‌های صنفی کشور طی نامه‌هایی جداگانه، از دکتر شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان برای ابلاغ واگذاری مجری درگاه به کانون کشوری تقدیر و تشکر به عمل آورند.