فریب برنامه‌های «افزایش سرعت اینترنت» را نخورید- خبرگزاری ایتنا

بازدیدها: 18

برنامه‌هایی که اعلام می‌کنند توانایی افزایش سرعت اینترنت را دارند، ادعاهایی دروغین دارند زیرا در اکثر موارد کار مفیدی انجام نمی‌دهند و تنها با هدف نمایش تبلیغات و کنترل گوشی کاربر منتشر شده‌اند.