اطلاعیه کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات و بخش عمومی کشور

بازدیدها: 10

 

پیرو مذاکرات انجام شده با معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور نمایندگان کشوری کانون برگزار گردید مشکلات و مباحث مورد انتظار دفاتر از جمله شیوه نرخ‌گذاری آئین‌نامه جدید ابلاغی هیأت وزیران شیوه توسعه خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و رویه‌های موجود و آینده‌ اقتصادی دفاتر از الویت‌های مورد مذاکره بود این جلسه که با حضور نمایندگان 23 استان کشور پیگیری می‌شد همراه با اعتراضات بعضی از دفاتر و انجمن‌های کشوری درخصوص وعده‌های داده شده و عدم اقدام عملی و تأثیرات آن بر اقتصاد دفاتر همراه بود. مشکلاتی مانند نحوه برخورد همراه اول، بیمه سلامت و … نیز در جلسه مطرح گردید که مقرر شد مراتب طی یک هفته به استحضار وزیر محترم ارتباطات برسد و پس از بررسی از سوی وزیر محترم ارتباطات اقدام اجرائی متناسب با آن صورت پذیرد.

کانون کشوری انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت ضمن تشکر از حساسیت انجمن‌های صنفی کشور و دفاتر حاضر در جلسه اعلام نمود تا احقاق حقوق دفاتر مراتب را از طریق وزارت ارتباطات و سایر مراجع پیگیری خواهد نمود و مسلماً مسئولین با درایت و برخورد دلسوزانه نسبت به رفع مشکل و انتظارات دفاتر اقدام خواهند کرد.

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی