اطلاعیه شماره(۶۴): تغییر تعرفه سرویس مالیات مشاغل خودرویی

بازدیدها: ۱۸

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت، بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ سرویس های مالیات مشاغل خودرو از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ به شرح  زیر تغییر کرده است.

صدور صورتحساب مالیاتی(اظهارنامه) مودی جدید: ۱۱۰۲۴۰ ریال

مفاصا حساب مالیات مشاغل خوردویی: ۱۶۶۴۲۰ ریال

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی