اطلاعیه شماره(64): تغییر تعرفه سرویس مالیات مشاغل خودرویی

بازدیدها: 24

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت، بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ سرویس های مالیات مشاغل خودرو از تاریخ 1397/02/25 به شرح  زیر تغییر کرده است.

صدور صورتحساب مالیاتی(اظهارنامه) مودی جدید: 110240 ريال

مفاصا حساب مالیات مشاغل خوردویی: 166420 ريال

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی