پاسخ به تماس تصویری در واتس‌اپ می‌توانست خطرآفرین باشد

بازدیدها: 18

قبل از رفع شدن باگ به‌وجودآمده در اپلیکیشن واتس‌اپ، وضعیت این برنامه به گونه‌ای بود که برقراری یک تماس تصویری می‌توانست خطرآفرین باشد و منجر به هک شدن کاربری شود که به تماس پاسخ می‌داد.