پایان خوش بررسی طرح ماده واحده دفاتر پیشخوان دولت با همت کانون و انجمن‌های صنفی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس

بازدیدها: 10

طرح ماده واحده دفاتر پیشخوان دولت با همت کانون و با خواست انجمن‌های صنفی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس هیأت مدیره، دبیرکل کانون و نمایندگانی از انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت آذربایجان از یک سو و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی موضوع مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از استماع نقطه نظرات، کمیسیون با هدف پایداری و استقلال قانون دفاتر پیشخوان دولت و ایجاد ضمانت اجرائی ماده واحده را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع کرد تا حداکثر ظرف مدت یکماه طرحی کامل شده را ارائه نماید.

امید آن دارد با حمایت قاطع دفاتر و انجمن‌های استانی زمینه تصویب قانون و جلوگیری از بعضی مداخله‌های نابه هنگام و هوشیاری همه عزیزان با حساسیت ها این امر محقق گردد.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور