اطلاعیه شماره (27) خدمات وزارت آموزش و پرورش /تغییرات در سامانه تاییدیه تحصیلی الزام به تعیین تکلیف درخواست های ثبت شده

Views: 516

به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت ارایه کننده خدمات تاییدیه تحصیلی میرساند،براساس ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور و اعلام وزارت آموزش و پرورش و  لزوم انجام تغییرات فنی در سامانه تاییدیه تحصیلی،از مورخ 6/05/98 ساعت 14 الی 13/05/98 ساعت 9 صبح ثبت درخواست جدید امکان پذیر نخواهد بود.

لذا  از کلیه دفاتر تقاضا می شود تا قبل از فعال شدن سرویس جدید نسبت به نهایی کردن تاییدیه های ثبت شده قبلی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تاریخ 13/05/98 کلیه ثبت های قبلی کن لم یکن خواهد شد و مجدداً باید ثبت گردند.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور