وقایع الکامپ2019 و پیشخوان دولت (6) – حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه پیشخوان دولت

Views: 96

 

دکتر رضا رحمانی وزیر صمت در غرفه پیشخوان حضور بهم رسانید. وی که به عنوان ریاست کمیسیون صنایع مجلس از نزدیک مشکلات دفاتر را می شناخت از آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان دولت سوال نمود که دکتر فلاح ضمن ارائه توضیحات، انتظارات خود را در برونسپاری خدمات به خصوص در حوزه وزارت صمت به دفاتر اعلام نمود.