مجمع عمومی عادی سالیانه کانون دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 137 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

افتتاح حساب/ طرح فجر تا نوروز اعتبار 200 میلیونی

بازدیدها: 3130 افتتاح حساب در بانک مهر ایران جهت اعتبار ٢٠٠ ميليون تومانى   الف) تمام…

تمدید شد/ طرح فجر تا نوروز – خط اعتباری 200 میلیونی

بازدیدها: 3513 فجر تا نوروز با توجه به استقبال گسترده دفاتر از طرح فجر تا نوروز…

اطلاعیه فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی/ بیمه دی

بازدیدها: 3002 قابل توجه کارکنان و مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت (( بیمه تکمیل درمان ویژه…