پیام تبریک دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان به مناسبت روز خبـرنـگار..

بازدیدها: 112به گزارش روابط عمومی کانون انجمن کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت، دکتر علی فلاح دبیر کل…