برگزاری وبینار آموزشی در رابطه با نحوه ترخیص شناسه یکتای مالیاتی

Visits: 109✅به منظور راهنمایی دفاتر جهت کسب درآمد بیشتر و با توجه به درخواست دفاتر مبنی…

وبینار مالیات بر در آمد مشاغل خودرو

Visits: 64📣✅با توجه به اطلاع رسانی دفاتر مبنی بر دریافت هزینه های بالا بابت آموزش سامانه…

آموزش مجازی/ پیشخوان خدمات برق من

Visits: 462 دسترسی آموزش مجازی “سامانه برق من” در درگاه epishkhan.ir برای کلیه دفاتر مجهز به…