پیام تبریک دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان به مناسبت روز خبـرنـگار..

Views: 159به گزارش روابط عمومی کانون انجمن کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت، دکتر علی فلاح دبیر کل…