ابداع روشی قابل کنترل و برگشت پذیر برای اصلاح ژن

بازدیدها: 50 دانشمندان چینی مبتنی بر فناوری CRISPR روشی ابداع کرده‌اند که با استفاده از یک…