صحبت دبیر کل کانون پیرامون نرخ 1402

بازدیدها: 9صحبت های دکتر فلاح دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان در مورد موضوعات ذیل هم اکنون…

ابلاغ تعرفه دفاتر پیشخوان 1402

بازدیدها: 5025روابط عمومی کانون/ با عنایت به پیگیری های مجدانه چهارساله و نشست های متعدد کانون…

خدمات سامانه پنجره واحد زمین در دفاتر پیشخوان …

بازدیدها: 159کانون/ بنا بر گزارش سازمان فناوری استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد زمین کاملا رایگان…

دریافت بیمه مسئولیت مدنی (تضامین دفاتر) در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 98به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، کارگزاری بیمه پیشخوان با عنایت…

واریزی مبلغ تشویقی دفاتر پیشخوان در سراسر کشور انجام شد…

بازدیدها: 166قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان، به گزارش روابط عمومی، نظر به توافقات صورت گرفته…

دور دوم سفرهای استانی، با حضور دفاتر پیشخوان استان اصفهان

بازدیدها: 111گردهمایی استانی دفاتر پیشخوان با حضور مدیران دفاتر پیشخوان استان اصفهان برگزار شد. باید مشتری…