هیچ انحصاری در ارائه خدمات سازمان مالیاتی سامانه خادم کشور وجود ندارد.

Views: 29با عنایت به ضوابط اعلام شده و حسب مذاکرات و اقدامات فنی صورت گرفته ارائه…

تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ربطی به تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارد

Views: 14تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ربطی به تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارد…

جایزه ملی حمایت از مصرف کنندگان مسیر قابل اتکاست

Views: 36دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پبشخوان دولت و بخش عمومی گفت: جایزه ملی…

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان از بین 270 شرکت منتخب و مورد ارزیابی قرار گرفته کشوری، در بین 16 مجموعه حائز شرایط اخذ تندیس طلائی و نقره‌ای و برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

Views: 30شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان از بین 270 شرکت منتخب و مورد ارزیابی قرار گرفته کشوری،…

رفع مشکلات مغایرت نشانی

Views: 47احتراماً بازگشت به نامه ۰۳/۲۵۰ ص مورخ ۱۴۰۳:۰۲/۳۱ به آگاهی میرساند سرویس ذخیره نشانی در…

Views: 10 اینک با حضور افراد مختلف در رقابت حساس و در ادامه راه رئیس جمهور…