لینک ثبت نام در همایش بررسی مشکلات دفاتر

بازدیدها: 538 https://icsco.ir/?p=2324

همایش بررسی نقش دفاتر پیشخوان دولت در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک

بازدیدها: 398  با همکاری کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و انجمن دفاتر پیشخوان دولت…

پیگیری امور صنفی دفاتر پیشخوان استان تهران

بازدیدها: 383 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند به جهت تسهیل و…

مجمع کانون انجنهای صفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور آبان 1400

بازدیدها: 220

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بازدیدها: 550به اطلاع کلیه انجمن های استانی محترم عضو کانون کشوری می رساند مجمع عمومی فوق…

آرزوی دیرین تشکیل انجمن استان تهران و یکپارچگی مجدد انجمنهای کشور برای پیگیری امور صنفی دفاتر در شرف تحقق است

بازدیدها: 171به گزارش روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور مدتها…