کارت‌های اعتباری خرید به مردم داده شود

بازدیدها: 25 رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم…