کانون دفاتر پیشخوان

قطع سرویس به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا

بازدیدها: ۲۹۷

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور