کانون دفاتر پیشخوان

قطع سرویس های درگاه epishkhan.ir مورخ ۱۷ و ۱۸ مهرماه۹۹

بازدیدها: ۴۹۲

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند  به منظور بروز رسانی ، مورخ ۱۷ و ۱۸ مهرماه۹۹  کلیه سرویس های درگاه پیشخوان (epishkhan.ir) و سامانه های مرتبط خارج از دسترس خواهد بود.

 

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان