قطع سرویس های درگاه epishkhan.ir مورخ 17 و 18 مهرماه99

بازدیدها: 498

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند  به منظور بروز رسانی ، مورخ 17 و 18 مهرماه99  کلیه سرویس های درگاه پیشخوان (epishkhan.ir) و سامانه های مرتبط خارج از دسترس خواهد بود.

 

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان