کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /قابل توجه انجمن های صنفی استانی و کلیه دفاتر  پیشخوان خدمات دولت و بخش های عمومی کشور

بازدیدها: ۵۳۵

قابل توجه انجمن های صنفی استانی و کلیه دفاتر  پیشخوان خدمات دولت و بخش های عمومی کشور
با سلام
احتراماً طی دو روز گذشته و با نشر نامه مدیرکل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی به شماره ۲۱۹۶۶/۴۵۰ مورخ ۲۴/۰۸/۹۹ موجی از نارضایتی و نگرانی در دفاتر کشور ایجاد شده که بازخورد آن تماس های مکرر روسای انجمنهای صنفی کشور را به دنبال داشته است و پیشنهاد های مختلف در اقدامات اجرائی را جهت تعیین و تکلیف اعلام نموده اند .
عزیزان و بزرگواران با عنایت به پیگیری ها و دغدغه هایی که طی چند سال گذشته برای دفاتر ایجاد شده و همچنین مذاکرات در مجلس شورای اسلامی ظرف ۴۸ ساعت آینده و پس از مشورت با انجمن ها و هیات مدیره نقطه نظرات دفاتر کشور به صورت مکتوب اعلام خواهد شد
روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور