کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۵۰

ضمن عرض پوزش به اطلاع دفاتر محترم می رساند به علت اختلال در شبکه مخابراتی، خطوط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون دفاتر پیشخوان دارای مشکل می باشد.

⬅️لذا درحال حاضر می توانید جهت ارتباط با ما ، با شماره ۶۱۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور