کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه شماره (۱۲)،ابوالفضل دهقان کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان یزد

بازدیدها: ۲۸

نام و نام خانوادگی :

ابوالفضل دهقان

سوابق تحصیلی :

کارشناس مدیریت

سوابق اجرایی :

  • فعال و متخصص در حوزه it ، دولت و شهر الکترونیک
  • منتخب اعضای انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد
  • منتخب اعضای اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی یزد
  • فعال و کنشگر رسانه ای در حوزه فرهنگی و اجتماعی
  • مدیر دفتر پیشخوان دولت
  • مورد حمایت  اتاق اصناف و کسبه و بازاریان یزد
  • انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت یزد
  • جمعی از هیات های مذهبی یزد

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور