اطلاعیه شماره (۱۳)،رضا فیض الهی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان ایلام

بازدیدها: ۲۰

نام و نام خانوادگی :

رضافیض الهی(فرزندشهید)

سوابق اجرایی :

  • ٣۵سال سابقه خدمت وتجربه
  • از٢٧ماه سابقه حضوردرجبهه تا بعدازجنگ
  • بازنشسته سپاه
  • موردحمایت جامعه ایثارگران.وفرزندان محترم شهدا
  • کاندیدمطرح شهرایلام وایل بزرگ ارکوازی وبولی

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور