کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / پایان مهلت ثبت نام تزریق واکسن کرونا

بازدیدها: ۵۴۴

به اطلاع مدیران محترم دفاتر می رساند با عنایت به شرایط خاص کرونایی کشور و هم چنین تعجیل در اجرای فرآیندها ،مهلت تکمیل اطلاعات لینک از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲تغییر یافت .

لذا ضرورت دارد تمامی عزیزانی که درخواست قرار گرفتن در لیست تزریق واکسن از طریق دفاتر پیشخوان را دارند نهایتا تا پایان وقت اداری  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ اقدام به تکمیل فرم مندرج نمایند .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی دولت