کانون دفاتر پیشخوان

قطع سیستم ثبت نام بیمه مسئولیت (تضامین )شرکت سهامی بیمه ایران

بازدیدها: ۲۲۴

به اطلاع کلیه دفاتر محترم میرساند به دلیل اختلال نرم افزاری در سیستم مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ سیستم ثبت نام بیمه مسئولیت (تضامین ) قطع می باشد و امکان صدور بیمه نامه میسر نمی باشد .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور