کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / اختلال در خط مخابراتی ۶۱۹۱۲۲۲۲

بازدیدها: ۲۳۲

به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت می رساند با عنایت به اختلال مخابراتی بر روی خط ۶۱۹۱۲۲۲۲در صورت بروز اشکال در برقراری ارتباط ، می توانند با شماره چهار رقمی ۶۱۲۹نسبت به برقراری تماس اقدام نمایند

روابط عمومی کانون  کشوری دفاتر پیشخوان خدمات ذولت و بخش عمومی کشور