ولادت امام رضا (ع) بر همگان مبارک

Views: 23

خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان ورسول خدا وائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده اند و ایشان را برای امامت پسندیده اند و همین طور به خاطر خلق وخوی نیکوی امام هم دوستان ونزدیکان وهم دشمنان از ایشان رتضی و خشنود بودند.

زاد روز هشتمین حجت سرمد، نگین درخشان وطن السلطان اباالحسن ،حضرت رضا(ع) مبارک باد.

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت