کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / احراز هویت کارگران و کارفرمایان

بازدیدها: ۲۴۳۱

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده سرویس احراز هویت کارگران

با توجه به تغییرات اعمال شده از روز (سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲) دسترسی کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات روابط کار به سامانه جدید منتقل گردیده است.

دفاتر ملزم به گذراندن دوره آموزشی جدید و قبولی در آزمون می باشد .

دفاتر پس از قبولی در آزمون دسترسی جهت ثبت پرونده در سامانه جدید و هم چنین پیگیری درخواست های ثبت شده قبلی را خواهند داشت .

به همین منظور فایل راهنمای آموزشی سامانه جدید جهت مشاهده در آدرس epishkhan.ir در دسترس قرار گرفته است.

لطفا جهت آشنایی با سامانه جدیدبه  قسمت آموزش مجازی مراجعه نمایید.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#احراز هویت

#احراز هویت کارگران

#کارفرما