کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نتایج و تصمیمات ششمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰۲/۱۶

بازدیدها: ۲۴۷

برای دریافت فایل (pdf) صورتجلسه ششمین کمیته کشوری اینجا کلیک کنید (استان تهران)

برای دریافت فایل (pdf) صورتجلسه ششمین کمیته کشوری اینجا کلیک کنید (استان فارس)

برای دریافت فایل (pdf) صورتجلسه ششمین کمیته کشوری اینجا کلیک کنید (استان زنجان)

برای دریافت فایل (pdf) صورتجلسه ششمین کمیته کشوری اینجا کلیک کنید (استان کهگیلویه و بویر احمد)

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور