کانون دفاتر پیشخوان

سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد.

بازدیدها: ۴۵

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت                                 بالندگی از همت عنقایی ما رفت

آن ابر که گل هم قدم بارش او بود                     سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟

سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور