کانون دفاتر پیشخوان

پیام تسلیت

بازدیدها: ۲۷

فقدان جانگداز درگذشت جناب آقای امامی مدیر دفتر پیشخوان دولت پردیس و عضو هئیت مدیره انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان

شهرستانهای دماوند ،پردیس و فیروز کوه را به خانواده محترم ایشان و مجموعه بزرگ دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور تسلیت

عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته طلب رحمت الهی و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت

می‌نماییم.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور