کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /بروز رسانی سامانه تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی

بازدیدها: ۳۱۳

همکاران گرامی با سلام،
احتراما به دلیل نصب نسخه ٢.٨.١٠ سامانه تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی و نسخه ٢.۶.٨ پشتیبانی خدمات، تمامی سامانه های خدمات شهروندی امروز ٩٩/٠۴/٢۴ از ساعت ١۴:٠٠ به مدت یک ساعت در دسترس نخواهند بود. فهرست تغییرات نسخه ها روی درگاه اطلاع رسانی کارت هوشمند ملی به نشانی https://info.ssd.net قرار گرفته است. به منظور پیشگیری از اختلال و کندی احتمالی شبکه در روزهای آتی، دستور فرمایید بعد از ساعت١۵:٠٠ نسبت به بروزرسانی ایستگاه های کاری مرتبط اقدام گردد.

با سپاس
اداره خدمات شهروندی

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور