کانون دفاتر پیشخوان

تزریق واکسن کرونا مطابق با طرح واکسیناسیون رازی

بازدیدها: ۱۷۷به اطلاع همکارانی که در طرح واکسیناسیون رازی ثبت نام نموده اند می رساند با…