کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /دیدار رئیس و دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و جمعی از دفاتر فعال پستی با مدیر عامل و معاون شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: ۵۹۷روز چهارشنبه راس ساعت ۸:۳۰  صبح رئیس و دبیر کل کانون انجمن ها ی صنفی…

تصمیم اخیر شرکت پست در کاهش کارمزد خدمات

بازدیدها: ۲۴۰ چالش جدید دفاتر پیشخوان دولت با تصمیم شرکت پست دبیر کل دفاتر پیشخوان دولت:…