کانون دفاتر پیشخوان

روند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد

بازدیدها: ۸نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: روند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد نماینده سازمان…

اطلاعیه/ درخواست تخصیص سهمیه واکسن کرونا برای مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۳۸۴ نامه درخواست دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کشور به آقای دکتر رئیسی معاون محترم…