اطلاعیه/ درخواست تخصیص سهمیه واکسن کرونا برای مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۳۸۵

نامه درخواست دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کشور به آقای دکتر رئیسی معاون محترم وزارت بهداشت با موضوع تخصیص سهمیه واکسن کرونا برای مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان

 

pdf