لزوم پایان تناقض گویی مدیرکل آژانس درباره ایران

بازدیدها: 22 عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حفظ اعتبار…