اطلاعیه شماره (6) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ الزام ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: 513

 

پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور باید نسبت به ثبت اطلاعات  پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)اقدام فرمایند.

ضمن تشکر از دفاتر که نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات  خود اقدام نموده اند به اطلاع میرساند با توجه به الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی دفاتر بر اساس استاندارهای سازمان امور مالیاتی ، از ابتدای آذر ماه سال جاری دفاتری که این مراحل (راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی (صندوق فروش))را طی نکرده باشند در ارایه خدمات دچار مشکل خواهند شد.

لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان آبان 99  نسبت به انجام فرآیند های مربوطه اقدام فرمایند.

 

تذکر مهم:
تعدادی از دفاتر در هنگام ثبت نام در سایت امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی کد اسیک خود را درست انتخاب نکرده اند لذا نیاز است نسبت به اصلاح کد مربوطه به شرح ذیل اقدام و با مراجعه به ممیز خود مجددا به مرحله 45 برگشته و براساس راهنمای زیر صندوق خود را ثبت نمایند.

نام کدISIC :پیشخوان ذولت کد: L7511083

نکته مهم : کلیه دفاتری که پیرو اطلاعیه های قبلی نسبت به اخذ سریال اقدام کرده بودند نیز باید کلیه مراحل را از ابتدا براساس راهنمای زیر انجام دهند.

**بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات اعلام شده ، مستندات و دفاتر قانونی دفتر از سوی سازمان مالیاتی برای سال مالی 99 مورد بررسی  قرار نخواهد گرفت**

 

راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)