اطلاعیه شماره (7) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: 2958

پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور باید نسبت به ثبت اطلاعات  پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)اقدام فرمایند.

ضمن تشکر از دفاتر که نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات  خود اقدام نموده اند به اطلاع میرساند با توجه به الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی دفاتر بر اساس استاندارهای سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در خصوص  ساماندهی دستگاه های کارتخوان ، از ابتدای بهمن ماه سال جاری دفاتری که این مراحل (راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی (صندوق فروش))را طی نکرده باشند در ارایه خدمات دچار مشکل خواهند شد.

 لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان دی ماه 99  نسبت به انجام فرآیند های مربوطه اقدام فرمایند.

تذکر مهم:
تعدادی از دفاتر در هنگام ثبت نام در سایت امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی کد اسیک خود را درست انتخاب نکرده اند لذا نیاز است نسبت به اصلاح کد مربوطه به شرح ذیل اقدام و با مراجعه به ممیز خود مجددا به مرحله 45 برگشته و براساس راهنمای زیر صندوق خود را ثبت نمایند.

نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083

نکته مهم : کلیه دفاتری که پیرو اطلاعیه های قبلی نسبت به اخذ سریال اقدام کرده بودند و کلیه مراحل مندرج در راهنما را انجام داده اند نیازی به اقدام جدید ندارند

**بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات اعلام شده ، مستندات و دفاتر قانونی دفتر از سوی سازمان مالیاتی برای سال مالی 99 مورد بررسی  قرار نخواهد گرفت**

 

راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی ((صندوق فروش))