پیام تسلیت

بازدیدها: 50

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جناب آقای تاجیک

همکار گرامی

خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور