شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسلیت باد

بازدیدها: 9

محراب کوفه امشب در موج خون نشسته

یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته

سجاده گشته رنگین از خون سرور دین

یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین

از تیغ کینه امشب فرقی دو نیم گردید

رفت آن یتیم پرور، عالم یتیم گردید

با عرض تسلیت و التماس دعا

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور