اطلاعیه شماره (۱۱)،مصطفی برنا کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان گلستان

بازدیدها: ۳۱

نام و نام خانوادگی :

مصطفی برنا

سوابق اجرایی :
۱۱سال دبیر و عضو هیات مدیره دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان
۳سال بازرس گارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت
۴سال نماینده پیمانکاران واحدهای مخابراتی استان گلستان
عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک
ریس هیات مدیره دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان
عضو کمیته پایش حوزه فاوا سازمان صمت استان گلستان
عضو کمیته برونسپاری خدمات دستگاههای اجرایی استان گلستان
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور