ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد

بازدیدها: 57

قدم بر چشم های زمین نهاده ای و جهان روشن شد.

صفا آورده ای به ماتمکده دل دنیا

روشنایی آوردی به شب های بی ستاره اهالی!

ای ستاره دنباله دار! عشق، امروز، در سایبان مهربانی تو منزل می کند.

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور